مبانی کلی حقوق زن در خانواده
40 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » زمستان 1382 - شماره 5 » (18 صفحه - از 187 تا 204)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است و هر یک می‌توانند مستقلاً حقوق خود را استیفاء نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسرو حق فعالیتهای سیاسی یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلاً می‌تواند آن را استیفاء نماید ولی در اموری مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعی بر این بوده تا به بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص ضرورت مدیر برای خانواده و نیز ادارة آن توسط مرد و نیز آثار آن بر طبق قواعد و اصول فقهی حقوقی اسلام پرداخته شود. واژگان‌کلیدی: حقوق، خانواده، ریاست، زن.